Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

Kryteria rekrutacji

Harmonogram rekrutacji 

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

Deklaracja potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej